Rolex đã vào thế giới Golf như thế nào?

Rolex là nhà bảo trợ chính thức của The Open lần thứ 150 ở St Andrews, Scotland. Nhưng sự tham gia của nó vào môn thể thao này còn sâu sắc hơn nhiều.