Trên sân

Những quy tắc ứng xử cơ bản trong nhóm chơi golf

Những quy tắc ứng xử cơ bản trong nhóm chơi golf

Golf là môn thể thao luôn đề cao văn hóa ứng xử không chỉ riêng mỗi cả nhân với chính mình mà còn trong nhóm, cũng như cả những nhóm khác.